Informatie over RMT & NVM

RMT

De beëdigde makelaar heet nu Register Makelaar-taxateur onroerende zaken! 

In het kader van het Project Marktwerking, Deregulering en Wetgevings-kwaliteit heeft de rijksoverheid de wettelijk geregelde beëdiging en titel-bescherming van makelaar-taxateur afgeschaft. Vanaf 1 maart 2001 mag iedereen zich "makelaar-taxateur" noemen. 

Met de komst van de certificeringsregeling Register Makelaars & Taxateurs (afgekort RMT) is voor de consument een nieuwe waarborg voor deskundigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid ontstaan. 

Deze certificeringsregeling vervangt de voorheen bestaande wettelijke regeling en wordt gewaarborgd door Stichting Vastgoedcert. Voor meer info kijkt u op: www.vastgoedcert.nl

Houders van het certificaat moeten periodiek aantonen dat zij hun vakbekwaamheid op peil houden. Tevens is het gecertificeerd zijn voor de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) een voorwaarde voor het lidmaatschap.

NVM

Uw NVM-makelaar ontzorgt... www.nvm.nl

Een NVM-makelaar is geen handelaar, maar een onderhandelaar. Hij bemiddelt en adviseert u op onafhankelijke en objectieve manier. Hiertoe wordt hij door zijn lidmaatschap van de NVM ook verplicht. De NVM stelt hoge eisen aan dit lidmaatschap o.a. door haar ere-code. Iedere NVM-makelaar is gewapend met een gedegen vakkennis en kennis van de huizenmarkt. 

De NVM-makelaar is altijd geregistreerd in het "Register van Registermakelaars-taxateurs" (RMT). Daardoor hebt u als cliënt optimale garanties dat uw opdracht op de juiste wijze wordt behandeld en begeleid. Zo wordt u wegwijs gemaakt in een doolhof van regelingen en procedures. Bij de NVM-makelaar is uw opdracht in vertrouwde handen. Dat is een veilig idee.

Integer, professioneel, gediplomeerd en gerespecteerd: Betist Makelaardij!